Tumblelog by Soup.io
 • pulchritudo2
 • coconutmousse
 • j3rundown
 • xjagodowa
 • sadnessdove
 • wrighthkmj
 • nienie
 • flesz
 • jayda-norton
 • bruxa
 • yourpoison
 • Americanlover
 • defying-gravity
 • Iriss
 • lajlalajlalajla
 • arwen
 • Bellona
 • RockYourMind
 • retaliate
 • alexandersmith8805
 • neskim
 • fatu
 • mannedante
 • ohshit
 • killmenow
 • somewhereonlyweknow
 • kasieek188
 • arizonadream
 • Lejen
 • brasileira
 • transfuzja-
 • kieruneknatarcia
 • epidemic
 • sidestory
 • BusseltonHotels
 • kotzmarsa
 • invisiblecitiescraft
 • olla2204
 • katvont
 • DavyJones
 • SmerfMaruda
 • weightless
 • stockholmsyndrome
 • gemma
 • ohsweethome
 • dusielecc
 • bazyliszek
 • lovesweets
 • CatchingMoments
 • goaskalice
 • hormeza
 • lifeless
 • absolem
 • doope
 • odyseja
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

4897 87b9 500
Lego throne
5242 fd34
Reposted byfutureiscominghash
5241 26af 500
Reposted byMartwa13futureiscominghash
5240 0979 500
Reposted byMartwa13futureiscominghashrudaagg
5238 15e4 500
Reposted byhash hash
5237 37c7 500
Reposted bydancingwithaghosthashfrozetteniskogen

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viapromyczek promyczek
0261 7259
Reposted fromjustonebreathe justonebreathe

June 14 2019

4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee vianyaako nyaako
Nie pytaj siebie co potrzeba światu. Zapytaj co ożywia ciebie, i idź, zrób to, ponieważ światu potrzeba ludzi żywych.
— John Eldredge – Dzikie Serce. Tęsknoty męskiej duszy
Reposted fromzielono zielono
2392 6ce0 500
Reposted fromsavatage savatage viaOnlyGreen OnlyGreen
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaspokodama spokodama
8070 58f7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianyaako nyaako
1578 7540
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoski oski
8266 d307 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl