Tumblelog by Soup.io
 • pulchritudo2
 • coconutmousse
 • j3rundown
 • xjagodowa
 • sadnessdove
 • wrighthkmj
 • nienie
 • flesz
 • jayda-norton
 • bruxa
 • yourpoison
 • Americanlover
 • defying-gravity
 • Iriss
 • lajlalajlalajla
 • arwen
 • Bellona
 • RockYourMind
 • retaliate
 • alexandersmith8805
 • neskim
 • fatu
 • mannedante
 • ohshit
 • killmenow
 • somewhereonlyweknow
 • kasieek188
 • arizonadream
 • Lejen
 • brasileira
 • transfuzja-
 • contrapalabra
 • epidemic
 • sidestory
 • BusseltonHotels
 • kotzmarsa
 • invisiblecitiescraft
 • olla2204
 • katvont
 • DavyJones
 • SmerfMaruda
 • weightless
 • stockholmsyndrome
 • gemma
 • ohsweethome
 • dusielecc
 • bazyliszek
 • lovesweets
 • CatchingMoments
 • goaskalice
 • hormeza
 • lifeless
 • absolem
 • doope
 • odyseja
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

Play fullscreen
Beautiful harmony! <3
3906 f9b6 500
Reposted fromzciach zciach viastrzepy strzepy
4307 cb2a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
4515 c43b 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viastrzepy strzepy
4676 3aeb 500
Reposted fromidiod idiod vianoisetales noisetales
5225 f4de
5684 e770
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamyceline myceline
0167 2697
Reposted fromGIFer GIFer viamyceline myceline
4826 54d6 500
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDreamsMayCome DreamsMayCome
3837 7eda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential viabudas budas
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viabudas budas
Reposted fromTullfrog Tullfrog viabudas budas
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl