Tumblelog by Soup.io
 • wrighthkmj
 • nienie
 • flesz
 • jayda-norton
 • bruxa
 • yourpoison
 • Americanlover
 • defying-gravity
 • Iriss
 • lajlalajlalajla
 • arwen
 • Bellona
 • RockYourMind
 • retaliate
 • alexandersmith8805
 • neskim
 • fatu
 • mannedante
 • ohshit
 • killmenow
 • somewhereonlyweknow
 • kasieek188
 • arizonadream
 • Lejen
 • brasileira
 • transfuzja-
 • contrapalabra
 • epidemic
 • sidestory
 • BusseltonHotels
 • kotzmarsa
 • invisiblecitiescraft
 • olla2204
 • katvont
 • DavyJones
 • SmerfMaruda
 • weightless
 • stockholmsyndrome
 • gemma
 • ohsweethome
 • dusielecc
 • bazyliszek
 • lovesweets
 • CatchingMoments
 • goaskalice
 • hormeza
 • lifeless
 • absolem
 • doope
 • odyseja
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viayourhabit yourhabit
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viagdziejestola gdziejestola
9292 1c0a
Reposted frommakswilczur makswilczur viayourhabit yourhabit
0971 ba76
Reposted fromaammaazing aammaazing viayourhabit yourhabit
2282 b077
Reposted frompolciak polciak viayourhabit yourhabit
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viayourhabit yourhabit
9127 330b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLusia Lusia
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
9407 36e1 500
Zaprzyjaźnij się z erystyką.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourhabit yourhabit
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaesperer esperer
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarawwwr rawwwr
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl